Türklerin İslamiyeti Kabulü

-Türkler ve müslümanlar arasındaki ilişki ilk defa Hz Ömerin sasani devletini ortadan kaldırması sonucu komşu olduğumuzdan olmuştur.

-Hazarlarla Hz Osman zamanında Türkler ve müslümanlar arasında ilk savaş yapılmıştır.

-Emeviler zamanında Emevilerin milliyetçi ırkçı yaklaşımlarından dolayı islamiyet Türkler arasında yayılmamıştır.

-Abbasilerin ılımlı politikaları nedeni ile Abbasiler döneminde müslümanlık türkler arasında yayılmaya başlamıştır.

Türklerin İslamiyete Girmesini Kolaylaştıran Etmenler


-İslamiyetteki tek tanrı, allah inancı ile türklerdeki gök tanrı inancı arasındaki benzerlik,

-İslamiyetteki ahiret inancının eski türklerde ölümden sonra hayata inançla benzerlik göstermesi,

-İki dinde de kurban kesme adetinin olması,

-Türklerdeki cihan anlayışı ile islamiyetteki cihat anlayışının benzeşmesi,

-Cennet ve ehennem kavramlarının her iki toplumdada benzerlik göstermesi,

-Ahlak kurallarına her iki toplumdada verilen önem,

-Tüccarların karşılıklı etkileşimleri,

Türkler İslam Dünyasına Ne Katkılar Vermişlerdir?


-Gazneliler ve Selçuklular Abbasi halifesini korumuşlardır.

-Birçok bilim adamı yetiştirmişlerdir.

-Cami, medrese gibi mimari eserler vermişlerdir.

-Haçlılara karşı birleşilerek direnilmiştir.

-İslamiyeti Hindistan'a Asyaya yaydılar.

-İslam Dünyasındaki iç karışıklıkları önlediler.

-Talas savaşında yardımcı oldular

 

Talas Savaşı


Abbasiler ve Çinliler arasında yapılmıştır.

NEDENLERİ:

-Orta Asyada bulunan otorite  boşluğu,

-Çinin ipek yoluna hakim olma isteği,

-İslamiyeti yayma isteği.

SONUÇLARI:

-Türk kavimlerinin desteği ile savaşı Abbasiler kazandı,

-Türkistan çin egemenliğine girmekten kurtuldu,

-İslamiyete Türkler arasından katılım hızlandı,

-Çinlilerden öğrenilen kağıt yapma tekniğini öğrendiler,

-Türkler Abbasi yönetiminde görev almaya başladılar.

 

 

 

 
UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Türklerin İslamiyeti Kabulü"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top