Atatürk’ün Temel İlkeleri  • Cumhuriyetçilik

 • Milliyetçilik

 • Halkçılık

 • Laiklik

 • İnklapçılık

 • Devletçilik


 

Cumhuriyetçilik • Halkın yönetimde aktif olduğu demokratik bir sistemdir.

 • Millet iradesinin sandıkla yönetime yansımasıdır.

 • Milli egemenliğin beraberinde getirdiği zorunlu ihtiyaç

 • Saltanat ve monrşinin zıttıdır.

 • Siyasal bir nkilaptır.

 • Atatürrkün en büyük eserim diye belirttiği ilkedir.


 

Aşağıdaki inkılaplar Cumhuriyetçilik ilkesini güçlendirmek için yapılmış siyasi inklaplardır.

 • Tbmm’nin açılarak halkın yönetime katılması

 • 1921 Anayası ile 1924 anayasasının meclis tarafındankabul edilmesi.

 • Halkın yönetime katılımını sağlayan cumhuriyet rejiminin ilanı

 • Cumhuriyet rejiminin ve demokrasının gereği olan çok prtili hayata geçiş

 • Halifeliğin kaldırıması ile rejime karşı oluşacak tehditin kaldırılması.

 • Yurttaş olarak kadınlarında erkeklerle ayna haklara sahip olarak demokraside yerlrini almaları.

 • Semen yaşının düşürülmesi ( Katılımın artmasını sağlamıştır.)Milliyetçilik • Kurtuluş savaşının omurgasını oluşturan bir ilkedir.

 • Milliyetçilik faşizmin aksine din, dil,ırk gözetmeksizin ortak geçmiş, ulusal menfaat noktasında birleşen herkesi kastetmiştir.

 • Vatan sevgisi milli birlik ve beraberlikle sağlanmıştır.


Aşağıdaki yapılan İnklaplar Milliyetçilik ilkesini güçlendirmek amacıyla yapılmıştır.

 • Sınırlarımızı belirlemek amacı ile savaşla kazandığımız yerler olan misak-ı Milli sınırları gösterilmiştir.

 • Türk tarihinin araştırılması amacıyla Türk TarİH Kurumu kurulmuştur.

 • Türk dilinin kökeni ve gelişiminin araştırılması için Türk Dil Kurumu kurulmuştur.

 • Denizlerde bağımsızlığımızı kazandıran kabotaj kanunu çıkarılmıştır.

 • Türk parasının değerini artırmak için türk parasını koruma önlemleri alınmıştır.

 • Reji idaresi tamamen millileştirilmiştir.Devleçilik • Ekonomi ile ilgili olarak devletin büyümesini, gelişmesini  sağlayan her şey devletçilik ilkeleri arasındadır.

 • Eski gelenekte yer olan halk devlettir anlayışını silerek, devlet halk içindir anlayışını hakim kılılmaktır.

 • Mevcut durumdu ihtiyaca göre uygulanmıştır.


          Aşağıda yapılan inkılaplar devletçiliği güçlendirmek amacıyla yapılmıştır.

 • 1930’da Merkez Bankasının kurulması

 • MTA,  Etibank, Sümerbank gibi kuruluşların devlet tarafından kurulması.

 • 1. VE 2 . Beş yıllık sanayi planlarının yapılarak bir hedefin belirlenmesi.

 • Kamu İktisadi Teşkilatının kurulması.Halkçılık • Toplumdaki her türlü sınıfsal, dinsel, ırksal farklılıkları kaldırarak herkesi eşit şartlarda yaşadığı  bir devlet kurmak


Aşağıda halkçılık ilkesi ile yapılan inklaplar bulunmaktadır.

 • Halkevlerininaçılarak kültürel hayatın güçlendirilmesi.

 • Soyadı kanunu kabul edilerek hakl arasındaki sınıflar kaldırılmış herkes Unvanı yerine ad soyadı ile hitap edilerek zümreler etkisini yitirmiş.

 • Halktan alınan aşar vergisinin kaldırılarak halkın üretime olan katkısı sağlanmış hem de halk üzerindeki büyük bir yük kaldırılmıştır.

 • Kılık kıyafet kanunu ile toplumda ayrıcalık oluşturacak her türlü sınıf kaldırılmaya çalışılmış.

 • Medeni kanun kabul edilmesi ile bir hukuk düzeni içerisinde yasalar çerçevesinde adi bir düzen gelmiş ( Özellikle evlenip boşanmalarda kadına güvenceler geirilmiştir.)

 • Kız okulları, erkek okulları gibi kurumların yerini karma eğitim veren kurumlar almıştır.Laiklik • Din ve devlet işlerinin ayrılığı esasına dayanır.

 • Herkes vcdanen de dinen de özgürdür.

 • Akıl ve bilimi temele koyar


Aşağıda Laiklik ilkesi ile yapılan inklaplar bulunmaktadır.

 • Saltanatın kaldırılması

 • Halifeliğin kaldırılması

 • Eğitimin tek elden yürütülmesi için Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulü

 • Tekke ve zaviyelerin amaçlarından uzaklaştığı için kapatılması

 • Medreselerin kapatılması

 • Şeriat mahkemelerinin kaldırılması

 • Anayasadan devletin dini islamdır maddesinin çıkarılması


 

 

 
UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Atatürk’ün Temel İlkeleri"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top