SIFAT

Sıfatlar varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir:
Sıfatlar isimlerin önüne gelerek isimleri niteler ve belirtir.

Örnekler:


Kırmızı kalem (Kalemin niteliği kırmızı olması)

Uzun adam (Adamın niteliği uzun olması)

Güzel kız (Kızın niteliği uzun olması)

Sıfat Çeşitleri


Sıfatlar niteleme ve belirtme olmak üzere ikiye ayrılır.
I- NİTELEME SIFATLARI
İsmin  rengini, biçimini, durumunu belirten sözcüklerdir. Genellikle, isme yöneltilen "nasıl" sorusuna yanıt olurlar. "Biçim", "durum-nitelik", "renk" gibi özellikleri anlatırlar:

sivri uç (biçim),

kötühava (durum),

maviperde (renk),

dürüst insan (nitelik)…

II- BELİRTME SIFATLARI
Varlıkları  işaret, soru, sayı yönünden belirtir ve belli belirsiz belirtirler. Bu özelliklerine göre dört başlık halinde incelenir:
1) İŞARET SIFATLARI: Varlıkların yerlerini işlaret ederek gösterirler.
"Bu yol
şu sokak
o arsa

2)BELGİSİZ SIFATLAR:  Önüne geldikleri ad› tam olarak de¤il de belli belirsiz belirtirler:

Tüm sorunlar
Herhangi biri
Birkaç gün
Hiçbir duygu
Kimi kitaplar,

3)SORU SIFATLARI:  Önüne geldikleri varlıkların durumunu, sayısını, yerini…
soru yoluyla belirtirler. Böyle cümlelerde yanıt sıfat olur.
Nasıl insan bunlar?
Kaçıncı katta oturuyorlar?
Sınavda hangi soru zordu?

4)SAYI SIFATLARI: Varlıkları sayı yoluyla belirtirler.
a) Asıl sayı sıfatları: Varlıkların sayılarını tam olarak belirtir: on iki yıl,yirmi dört sayfa

b) Sıra sayı sıfatları: Varlıkların sıralarını belirtir: 17. Sayfa, on yedinci sayfa, 17'nci sayfa,  ortanca gelin…

c) Üleşltirme sayı sıfatları: Varlıklarla ilgili paylaşlma oranlarını belirtir: yüzer dekar, 15'ersayfa

d) Kesir sayı sıfatları: Varlıkların kesir türünden sayılarını belirtir:  1/3hisse, çeyreksaat, yarımekmek,

5)UNVAN SIFATLARI
Özel adlarla birlikte kullanılırlar; onlardan hem önce hem sonra gelebilirler ve
özel adlarla ilgili "meslek, rütbe, sayg›, toplumsal konum" anlatırlar.
Kiziroğlu Mustafa Bey, Kör Ali,
UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "SIFAT"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top