İyelik Ekleri

 

Adların ve ad soylu kelimelerin sonlarına gelerek onların ait oldukları kişileri yani sahiplerini belirten çekim eklerdir. Bu ekleri tamlayansız kullandığımızda bu eklere iyelik zamirleri de denir.

İyelik ekleri şunlardır:


Tekil Kişiler:   Ben (-ım, -im, -um,-üm)  kalem-im
Sen (-ın, -in, -un, -ün)     kalem-in
O  (-ı, -i, -u, -ü, -sı, -si, -su, -sü) kalem-i,

 

 

Çoğul Kişiler: Biz (-ımız, -imiz, -umuz, -ümüz) kalem-imiz
Siz (-ınız, -iniz, -unuz, -ünüz)     Kalem-iniz
Onlar (-ları, -leri)            Kalem-leri

örnekler:


defterim,defterin,defteri,defterimiz,defteriniz,defterleri

masam,masan,masası,masamız,masanız,masaları

 

Not: İyelik ekleri isim tamlamasında tamlanana gelir:


Adamın sakal--ı
duvarın nem----i
kalemin uc--u

Not:İyelik ekleri bazen işaret zamirleri sonra gelerek cümlede belirtme görevlerinde bulunur:


şurası, burası, ötesi,

Not:  İyelik ekleri sıfatlardan sonra gelerek zamir yapar:


doğru ---s----u, böyle---s----i, başka---s---ı...

 

Not:İyelik eklerinden sonra hâl ekleri gelebilir:


Abi-m-e soracağım.
sevgili-s-i-n-i arıyormuş.

 
UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "İyelik Ekleri"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top